Условия за ползване

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

1. Данни за продавача

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕТ "РИГ-Румяна Григорова" със седалище гр. Велико Търново, ул. Полтава 3А и булстат BG829104154 /накратко изписван по-долу Printic.bg или Продавача/ и клиентите на електронния магазин „Printic.bg”.

1.2. Може да се свържете с Printic.bg на телефон 0888 234 061 или на e-mail: [email protected]

2. Общи положения

2.1. Общите условия на Printic.bg са задължителни за всички Клиенти на сайта.

2.2. Всяко използване на сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

2.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Printic.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

2.4. Printic.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

2.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Printic.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

2.6. Екипът на Printic.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Printic.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

3. Сключване на договор

3.1.  Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона.

3.2.   Printic.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Printic.bg прави по електронен път (имейл) или по телефона.

3.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Printic.bg уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

3.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

3.5. Подробно описание на процеса на поръчка:

1) Регистрирате се като клиент /не е задължително/

2) Избирате стока(и) и количество

3) Ако разполагате с файл прикачвате по време на поръчката

4) Избирате метод на доставка (или попълвате адрес за доставка)

5) Избирате метод на плащане (ако са налични повече от един)

6) При заплащане с карта:

Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта

Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация

При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

 

4. Политика за онлайн продажба

4.1.  Достъпът до сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

4.2. Комуникацията с Printic.bg може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”.

4.3. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

4.4.  В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Printic.bg не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

4.5. Всички изображения, поместени на сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

4.6. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът МОЖЕ да бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

 

5. Използване на подизпълнители

5.1. Printic.bg има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Printic.bg ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

6. Поръчка

6.1.  Клиентът може да прави Поръчки на сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

6.2.   Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката, нито до автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

6.3. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Printic.bg да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

6.4. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Printic.bg в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Printic.com и законовият срок. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на Printic.com Продукта до офис на Спиди, гр.Велико Търново, ул. Полтава или на адрес: ЕТ "РИГ-Румяна Григорова", гр. Велико Търново ул. Полтава 3А, като междувременно уведоми Printic.com за това на [email protected] или на тел.: 0888 234 061.

6.5.  Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси.

6.6. Персонализираните продукти и услугите по персонализация – дизайн, графика, текст или друго, направено специално и единствено за клиента или по поръчка на клиента, подлежат на връщане и възстановяване единствено по преценка на Printic.bg, както е описано и в ЗЗП и другите нормативни актове и закони действащи на територията на Република България, и по точно по Чл. 57. от ЗЗП на Република България.

Сайтът си запазва правото да откаже възстановяване на пълна или частична сума, при отказ на клиента от поръчка / покупка на персонализиран (направен по поръчка и желание на клиента) продукт. 

 

7. Реклама

7.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в сайта, се съгласява да получава Бюлетини.

7.2.   Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.

7.3.   Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

8. Плащане

8.1.  Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. 

8.2.  Приемат се плащания само в Български лева (BGN).

8.3. Условия на плащане с карта за избраната стока / услуга:

Видовете приемани карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY

- Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.  

- Минимална стойност на поръчаните продукти от Printic.bg е 10 лв. и не включва сумата за доставка.

- Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

- В случай, че поръчка заплатена с карта не може да бъде изпълнена, сумите платени чрез интернет плащане се възстановяват чрез кредитно нареждане по картата с която е извършено плащането.

 

8.4. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

- Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка;

- Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);

- В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

 

 

9. Доставка на стоки

9.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

9.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл [email protected] и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

9.3. Цената на доставката на стоки, предлагани от Printic.bg е за сметка на клиента.

9.4. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

10. Прехвърляне на собствеността

10.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

11. Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни 
Aдpec: гp. Coфия, yл. "Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв" № 15, 
Телефон: 02 / 940 20 46 
Факс: 02 / 940 36 40 
Уeб caйт: www.cpdp.bg 

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe 
Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6, 
Телефон: 02 / 980 25 24 
Факс: 02 / 988 42 18 
Уeб caйт: www.kzp.bg 

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa 
Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18 
Телефон: 02 / 935 61 13 
Факс: 02 / 980 73 15 
Уeб caйт: www.cpc.bg

 

12. Други

 

12.1. При възникване на спорове, можете да потърсите помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия